Bảng quy đổi kích thước kim cương

Bạn muốn biết kích thước thực của một viên kim cương 1 carat trên tay? Sử dụng bảng quy đổi kích thước kim cương của chúng tôi để biết kích thước milimet (mm) của mỗi hình dạng kim cương.

bảng quy đổi kích thước kim cương
Loại Kích thước (MM) Cân nặng (Carat)
Round 0.8 mm 0.0025 ct
Round 1 mm 0.005 ct
Round 1.1 mm 0.0067 ct
Round 1.2 mm 0.009 ct
Round 1.25 mm 0.01 ct
Round 1.3 mm 0.01 ct
Round 1.5 mm 0.015 ct
Round 1.75 mm 0.02 ct
Round 1.8 mm 0.025 ct
Round 2 mm 0.03 ct
Round 2.2 mm 0.04 ct
Round 2.5 mm 0.06 ct
Round 2.75 mm 0.08 ct
Round 3 mm 0.10 ct
Round 3.25 mm 0.14 ct
Round 3.5 mm 0.17 ct
Round 3.75 mm 0.21 ct
Round 4 mm 0.25 ct
Round 4.25 mm 0.28 ct
Round 4.5 mm 0.36 ct
Round 4.75 mm 0.44 ct
Round 5.0 mm 0.50 ct
Round 5.25 mm 0.56 ct
Round 5.5 mm 0.66 ct
Round 5.75 mm 0.75 ct
Round 6 mm 0.84 ct
Round 6.25 mm 0.93 ct
Round 6.5 mm 1.00 ct
Round 6.8 mm 1.25 ct
Round 7 mm 1.30 ct
Round 7.3 mm 1.50 ct
Round 7.5 mm 1.67 ct
Round 7.75 mm 1.75 ct
Round 8 mm 2.00 ct
Round 8.25 mm 2.11 ct
Round 8.5 mm 2.43 ct
Round 8.7 mm 2.50 ct
Round 9 mm 2.75 ct
Round 9.1 mm 3.00 ct
Round 9.5 mm 3.35 ct
Round 9.75 mm 3.61 ct
Round 10 mm 3.87 ct
Round 10.25 mm 4.16 ct
Round 10.5 mm 4.41 ct
Round 10.75 mm 4.57 ct
Round 11 mm 4.91 ct
Round 11.25 mm 5.49 ct
Round 11.5 mm 5.85 ct
Round 12 mm 6.84 ct
Round 12.25 mm 7.26 ct
Round 12.5 mm 7.36 ct
Round 12.75 mm 7.52 ct
Round 13 mm 8.51 ct
Round 13.5 mm 9.53 ct
Round 14 mm 10.49 ct
Round 15 mm 12.89 ct
Round 16 mm 16.06 ct
Loại Kích thước (MM) Cân nặng (Carat)
Princess 1.5 mm 0.015 ct
Princess 1.75 mm 0.03 ct
Princess 2 mm 0.06 ct
Princess 2.25 mm 0.08 ct
Princess 2.5 mm 0.10 ct
Princess 2.75 mm 0.13 ct
Princess 3 mm 0.18 ct
Princess 3.25 mm 0.26 ct
Princess 3.5 mm 0.29 ct
Princess 3.75 mm 0.31 ct
Princess 4 mm 0.39 ct
Princess 4.25 mm 0.44 ct
Princess 4.5 mm 0.50 ct
Princess 4.75 mm 0.64 ct
Princess 5 mm 0.75 ct
Princess 5.25 mm 0.90 ct
Princess 5.5 mm 1.00 ct
Princess 5.75 mm 1.11 ct
Princess 6 mm 1.25 ct
Princess 6.25 mm 1.39 ct
Princess 6.5 mm 1.50 ct
Princess 6.75 mm 1.75 ct
Princess 7 mm 2.00 ct
Princess 7.25 mm 2.01 ct
Princess 7.5 mm 2.50 ct
Princess 7.75 mm 2.74 ct
Princess 8 mm 3.00 ct
Princess 8.25 mm 3.24 ct
Princess 8.5 mm 3.67 ct
Princess 8.75 mm 4.10 ct
Princess 9 mm 4.12 ct
Princess 9.5 mm 5.09 ct
Princess 9.75 mm 5.36 ct
Princess 10 mm 5.62 ct
Princess 10.25 mm 5.76 ct
Princess 10.5 mm 5.99 ct
Princess 11 mm 7.44 ct
Princess 11.5 mm 9.44 ct
Princess 12 mm 9.52 ct
Loại Kích thước (MM) Cân nặng (Carat)
Cushion 4.2 mm 0.40 ct
Cushion 4.9 mm 0.50 ct
Cushion 5.25 mm 0.75 ct
Cushion 5.5 mm 1.00 ct
Cushion 6 mm 1.25 ct
Cushion 6.5 mm 1.50 ct
Cushion 7 mm 2.00 ct
Cushion 7.5 mm 2.50 ct
Cushion 8 mm 3.00 ct
Cushion 8.5 mm 3.50 ct
Cushion 9 mm 4.12 ct
Cushion 9.5 mm 5.09 ct
Cushion 10 mm 5.62 ct
Cushion 11 mm 7.44 ct
Cushion 12 mm 9.52 ct
Cushion 13 mm 12.66 ct
Loại Kích thước (MM) Cân nặng (Carat)
Oval 4.5×3.5 mm 0.21 ct
Oval 5×3 mm 0.21 ct
Oval 5.5×3.5 mm 0.33 ct
Oval 5×4 mm 0.35 ct
Oval 6×4 mm 0.50 ct
Oval 6×5 mm 0.61 ct
Oval 6.5×4.5 mm 0.65 ct
Oval 7×5 mm 0.75 ct
Oval 7.7×5.7 mm 1.00 ct
Oval 8×6 mm 1.25 ct
Oval 9×6 mm 1.41 ct
Oval 8.5×6.5 mm 1.50 ct
Oval 9×7 mm 2.00 ct
Oval 10×8 mm 2.50 ct
Oval 10.5×8.5 mm 2.88 ct
Oval 12×8 mm 3.00 ct
Oval 11×9 mm 3.85 ct
Oval 12×10 mm 5.05 ct
Oval 14×10 mm 5.81 ct
Oval 13×11 mm 6.05 ct
Oval 14×12 mm 8.21 ct
Oval 15×12 mm 8.76 ct
Oval 16×12 mm 9.32 ct
Oval 16×14 mm 11.88 ct
Oval 18×13 mm 12.86 ct
Oval 20×15 mm 14.96 ct
Loại Kích thước (MM) Cân nặng (Carat)
Emerald 3×2 mm 0.10 ct
Emerald 3.5×2 mm 0.12 ct
Emerald 4×2 mm 0.15 ct
Emerald 4×3 mm 0.20 ct
Emerald 5×3 mm 0.29 ct
Emerald 5.5×3.5 mm 0.46 ct
Emerald 6×4 mm 0.50 ct
Emerald 6.5×4.5 mm 0.75 ct
Emerald 6.7×4.5 mm 0.88 ct
Emerald 7×5 mm 1.00 ct
Emerald 7.3×5.3 mm 1.25 ct
Emerald 7.5×5.5 mm 1.50 ct
Emerald 8×6 mm 1.75 ct
Emerald 8.5×6.5 mm 2.00 ct
Emerald 9×7 mm 2.50 ct
Emerald 10×7.5 mm 3.00 ct
Emerald 9.5×7.5 mm 3.21 ct
Emerald 10×8 mm 3.79 ct
Emerald 11×9 mm 5.21 ct
Emerald 12×8 mm 5.34 ct
Emerald 12×10 mm 6.00 ct
Emerald 14×8 mm 6.25 ct
Emerald 13×9 mm 6.38 ct
Emerald 14×10 mm 8.48 ct
Emerald 13×11 mm 9.13 ct
Emerald 14×12 mm 11.26 ct
Emerald 16×12 mm 14.22 ct
Loại Kích thước (MM) Cân nặng (Carat)
Heart 3.5 mm 0.18 ct
Heart 4 mm 0.25 ct
Heart 4.25 mm 0.28 ct
Heart 4.5 mm 0.34 ct
Heart 4.75 mm 0.38 ct
Heart 5 mm 0.50 ct
Heart 5.5 mm 0.61 ct
Heart 6 mm 0.75 ct
Heart 6.25 mm 0.83 ct
Heart 6.5 mm 1.00 ct
Heart 7 mm 1.25 ct
Heart 7.5 mm 1.50 ct
Heart 8 mm 2.00 ct
Heart 8.5 mm 2.50 ct
Heart 9 mm 3.00 ct
Heart 10 mm 3.50 ct
Heart 11 mm 4.41 ct
Heart 12 mm 5.66 ct
Heart 13 mm 7.88 ct
Heart 14 mm 9.38 ct
Heart 15 mm 10.79 ct
Heart 16 mm 13.27 ct
Heart 18 mm 15.33 ct
Loại Kích thước (MM) Cân nặng (Carat)
Pear 3×2 mm 0.13 ct
Pear 4×2.5 mm 0.18 ct
Pear 4×3 mm 0.21 ct
Pear 5×3 mm 0.25 ct
Pear 5×4 mm 0.35 ct
Pear 6×4 mm 0.50 ct
Pear 6.5×4.5 mm 0.60 ct
Pear 7×5 mm 0.75 ct
Pear 7.5×5.5 mm 0.85 ct
Pear 7.7×5.7 mm 1.00 ct
Pear 8×6 mm 1.25 ct
Pear 8.5×6.5 mm 1.50 ct
Pear 10×6 mm 1.71 ct
Pear 8.7×6.7 mm 1.80 ct
Pear 9×7 mm 2.00 ct
Pear 10×8 mm 2.50 ct
Pear 11×7.50 mm 2.61 ct
Pear 13×8 mm 2.98 ct
Pear 11×8 mm 3.00 ct
Pear 12×8 mm 3.00 ct
Pear 12×7 mm 3.12 ct
Pear 12×9 mm 3.44 ct
Pear 14×8 mm 3.47 ct
Pear 13×9 mm 4.11 ct
Pear 14×9 mm 4.25 ct
Pear 15×9 mm 5.06 ct
Pear 14×10 mm 5.41 ct
Pear 13×11 mm 5.65 ct
Pear 15×10 mm 5.75 ct
Pear 16×9 mm 5.86 ct
Pear 16×10 mm 6.27 ct
Pear 17×10 mm 6.46 ct
Pear 15×11 mm 7.36 ct
Pear 18×11 mm 8.14 ct
Pear 16×12 mm 8.99 ct
Pear 18×12 mm 9.35 ct
Pear 18×13 mm 10.21 ct
Loại Kích thước (MM) Cân nặng (Carat)
Marquise 3×1.5 mm 0.025 ct
Marquise 3.5×1.75 mm 0.065 ct
Marquise 3.5×2 mm 0.07 ct
Marquise 4×2 mm 0.10 ct
Marquise 3.75×1.75 mm 0.11 ct
Marquise 4.25×2.25 mm 0.12 ct
Marquise 5×2.5 mm 0.14 ct
Marquise 5.5×2.75 mm 0.16 ct
Marquise 5.5×3 mm 0.18 ct
Marquise 5×3 mm 0.20 ct
Marquise 6.5×3 mm 0.23 ct
Marquise 6×3 mm 0.25 ct
Marquise 7×3 mm 0.30 ct
Marquise 7.5×3.5 mm 0.33 ct
Marquise 7×4 mm 0.34 ct
Marquise 8×4 mm 0.50 ct
Marquise 8.75×4.25 mm 0.70 ct
Marquise 9×4.5 mm 0.75 ct
Marquise 9.5×4.7 mm 0.85 ct
Marquise 10×5 mm 1.00 ct
Marquise 11×5.5 mm 1.25 ct
Marquise 11.5×6 mm 1.33 ct
Marquise 12×6 mm 1.50 ct
Marquise 13×6.5 mm 2.00 ct
Marquise 14×7 mm 2.50 ct
Marquise 15×7 mm 3.00 ct
Marquise 14×8 mm 3.00 ct
Marquise 15×7.5 mm 3.25 ct
Marquise 15×8 mm 3.44 ct
Marquise 16×8 mm 3.86 ct
Marquise 16.5×8.25 mm 4.00 ct
Marquise 17×8.5 mm 4.88 ct
Marquise 17.5×10 mm 5.50 ct
Marquise 20×8 mm 7.08 ct
Marquise 20×10 mm 7.94 ct
Marquise 20×11 mm 9.50 ct
Loại Kích thước (MM) Cân nặng (Carat)
Asscher 4 mm 0.39 ct
Asscher 4.5 mm 0.50 ct
Asscher 5 mm 0.75 ct
Asscher 5.5 mm 1.00 ct
Asscher 6 mm 1.25 ct
Asscher 6.5 mm 1.50 ct
Asscher 7 mm 2.00 ct
Asscher 7.5 mm 2.50 ct
Asscher 8 mm 3.00 ct
Asscher 8.5 mm 3.50 ct
Asscher 9 mm 4.12 ct
Asscher 9.5 mm 5.09 ct
Asscher 10 mm 5.62 ct
Asscher 11 mm 7.44 ct
Asscher 12 mm 9.52 ct
Asscher 13 mm 12.66 ct
Loại Kích thước (MM) Cân nặng (Carat)
Radiant 5×3 mm 0.31 ct
Radiant 4.5×3.5 mm 0.34 ct
Radiant 6×3 mm 0.41 ct
Radiant 6×4 mm 0.50 ct
Radiant 6.5×4.5 mm 0.75 ct
Radiant 7×5 mm 1.00 ct
Radiant 7.3×5.5 mm 1.25 ct
Radiant 7.5×5.8 mm 1.50 ct
Radiant 8×6 mm 2.00 ct
Radiant 8.5×6.5 mm 2.25 ct
Radiant 9×7 mm 2.50 ct
Radiant 9.5×7.5 mm 3.00 ct
Radiant 10×7 mm 3.31 ct
Radiant 10×8 mm 3.50 ct
Radiant 11×9 mm 5.05 ct
Radiant 12×9 mm 6.06 ct
Radiant 11.5×10 mm 6.45 ct
Radiant 13×9 mm 6.54 ct
Radiant 12×10 mm 6.79 ct
Radiant 14×10 mm 8.47 ct
Radiant 13×11 mm 9.33 ct
Radiant 13.5×11.5 mm 10.19 ct
Radiant 15×11 mm 11.48 ct
Radiant 14×12 mm 12.14 ct
Radiant 16×12 mm 14.22 ct
5/5 - (1 bình chọn)