CH 016

MÃ SẢN PHẨM: CH 016

TRUY CẬP FANPAGE CHÁT ZALO
Carat

0.18

Hình Dáng

Round

Độ Bóng

Excellent

Độ Đối Xứng

Excellent

Độ Phát Quang

Excellent

Độ Tinh Khiết

VVS1

Giấy Chứng Nhận

GIA

Kích Thước (li)

3.6 li

Màu Sắc

D

Nét Cắt

Excellent