CH 014

MÃ SẢN PHẨM: CH 014

TRUY CẬP FANPAGE CHÁT ZALO
Carat

0.18

Hình Dáng

Round

Kích Thước(li)

3.6 li